LEMAH LEMBUT BERENDAH HATI

on Jumat, 29 Juni 2012
Sesungguhnya, apabila Tuhan menyeru kita merendahkan hati kita, Ia menyeru kita untuk mewarisi segala kebaikanNya. Setiap mereka yang bersikap rendah hati akan mewarisi berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dan menerimanya dengan hati yang penuh kesyukuran. Semoga pembaca sekalian merupakan satu daripada mereka ini yang bersikap rendah hati serta lemah lembut.

JANGAN MENJADI PENDENDAM

on Sabtu, 23 Juni 2012
Dua kali dalam tahun yang sama Rasulullah saw. memperoleh hantaman dukacita yang amat besar. Mula-mula Abi Thalib, yaitu pamanya yang melindunginya dari kebengisan kaum Quraisy, meninggal dunia dalam keadaan masih musyrik. Lalu Siti Khadijah, yaitu istrinya yang selalu memberikan dukungan moril dan materil yang amat besar. Tidaklah terperikan rasa dukacita

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...